Restorantët back to Homepage

Rings Lokalet:

Rings 1 – në Sheshin Nënë Terezë
Tel mob. 044/049 247 999, tel. 038 712 712, fax. 038 731 731

Rings 2 – Përballë Shërbimit Policor të Kosovës
Tel 038 226 198

Rings 3 – Përballë Ambasadës Zvicrane

Rings 4 – Te Santeja
Tel 044 742 521

Rings 5 – Batistino, Grand Store
Tel 038 712 000

Rings 6 – K III, Grand Store
Tel 038 711 000

Back to Homepage

go back to the top